press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Tsukina 2018

Photographer: Kazuma Takigawa

Makup: Mari Mizuno

Hair: Mizuho Hayashitani

Model: Tsukina