top of page
two sides-1
two sides-2
two sides-4
two sides-3
two sides-5

OVE MAGAZINE #26

NUDE issue 2019

"Two Sides"

Photo: Hideyuki Sato

Stylist: Emi Ito

Makeup: Risa Chino

Hair: Mizuho Hayashitani

Model: Hiroko Oda, Takako Oda

bottom of page